Servicios
Documents relacionats

ARQUITECTE/A TÈCNIC/A

TERMINI PRESENTAR SOL·LICITUDS: del 31/12/2021 al 31/01/2022.

Termini per subsanar defectes o errors en la no admissió: del 16 de febrer a l'1 de març de 2022.

Grup
A2
Tipus de procediment
Oposició
Perfil
Funcionari
Nombre de places
1
Data BOP
Data DOGV
Data BOE
Data instàncies