Servicios
Documents relacionats

AUXILIAR ADMINISTRATIU, promoció interna

Termini presentació sol·licituds: DEL 14 DE SETEMBRE A L'11 D'OCTUBRE DE 2021

Termini per a subsanar defectes o errors per la no admissió: Del 29 d'octubre al 12 de novembre de 2021.

Primer exercici (Qüestionari tipus test): Dia 8 de febrer de 2022, a les 12:00 h., al Saló de Plen de l'Ajuntament, Pl. Parroquial 12

Grup
C2
Tipus de procediment
Concurs-Oposició
Perfil
Funcionari
Nombre de places
1
Data BOP
Data DOGV
Data BOE