Servicios
Documents relacionats

CONSERGE

Termini presentació sol·licituds: DEL 25 DE MAIG AL 21 DE JUNY DE 2021

Termini per subsanar sol·licitud o recusar Tribunal: DEL 14 AL 27 DE JULIOL DE 2021

Primer exercici (Qüestionari tipus test): Día 21 de setembre de 2021, a les 12:00 hores al Pavelló d'Esports, situat en Av. Tarragona

Tercer exercici (prova pràctica): Dia 10 de novembre de 2021, al Pavelló Poliesportiu, situat en Av. Tarragona.

PLAZO PRESENTACIÓN MÈRITOS FASE CONCURSO: Del 29 de noviembre al 14 de diciembre de 2021

Grup
AP
Tipus de procediment
Concurs-Oposició
Perfil
Laboral
Nombre de places
2
Data BOP
Data DOGV
Data BOE