Servicios
Documents relacionats

NOU PLACES D'AGENTS DE LA POLICIA LOCAL

SIS seran proveïdes per torn lliure, mitjançant oposició, i TRES per torn de mobilitat

Termini presentació sol·licituds: del 19/12/2020 al 22/01/2021 

Termini per a subsanar sol·licituds (BOP núm. 19 dde 13/02/2021): del 15/02/2021 al 26/02/2021

Primer exercici (psicotècnic): Dia 25 de març de 2021, a partir de les 10:45 h., al Pavelló Poliesportiu Municipal

Entrevista prova psicotècnica torn mobilitat: Dia 9 d'abril

Obertura identitats aspirants presentats per torn lliure prova psicotècnica: Dia 9 d'abril 

 

Grup
C1
Tipus de procediment
Concurs-Oposició
Perfil
Funcionari
Nombre de places
9
Data BOP
Data DOGV
Data BOE
Documents