Servicios
Documents relacionats

TÈCNIC ADMINISTRACIÓ GENERAL

Termini presentació sol·licituds: del 14 de setembre a l'11 d'octubre de 2021

Termini per a subsanar defectes o errors en la no admissió: del 2 al 15 de novembre de 2021

Primer exercici (Qüestionari tipus test): Día 15 de desembre de 2021, a les 12:00 h., en la Biblioteca Municipal, C/Pilar s/n

Grup
A1
Tipus de procediment
Oposició
Perfil
Funcionari
Nombre de places
1
Data BOP
Data DOGV
Data BOE