Servicios
Documents relacionats

TÈCNIC AUXILIAR INFORMÀTICA

Termini presentació sol·licituds: del 14 de setembre a l'11 d'octubre de 2021

Termini per a subsanar defectos o errors en la no admissió: del 2 al 15 de noviembre de 2021

Primer exercici: Dia 15 de febrer de 2022, a les 11:00 h., a la Biblioteca Municipal, C/Pilar s/n Baixos

Grup
C1
Tipus de procediment
Oposició
Perfil
Funcionari
Nombre de places
1
Data BOP
Data DOGV
Data BOE