Servicios
Documents relacionats

Models i sol·licituds

Departament Nom Sol·licitud
Secretaria Declaració de danys pels efectes de la pluja Descarregar
Tresoreria Alta o Manteniment de tercers Descarregar
Tresoreria Sol·licitud d'ajornament-fraccionament de deute Descarregar
OIAC Sol·licitud d'ús dels espais del Mercat de Vinaròs Descarregar
OIAC Instància general Descarregar
Urbanisme Anexe declaració responsable d'obres menors Descarregar
Urbanisme Sol·licitud declaració responsable d'obres menors Descarregar
Urbanisme Imprès fiança (garantia en efectiu) Descarregar
Urbanisme Informació urbanística Descarregar
Urbanisme Sol·licitud de llicència d'ocupació de via pública per a obres Descarregar