Servicios
Documents relacionats

Pla Estratègic i de Màrqueting Turístic de Vinaròs

Objectiu
La visió turística de futur que planteja el propi pla és la següent: ser reconeguts com un model viu de ciutat dinàmica, cultural i comercial, que ofereix als turistes una oferta d’oci, serveis i comerç potent, en un espai amigable i tranquil, ideal per al turisme familiar i urbà alhora que envoltat de tot un seguit d’atractius propis i del seu entorn pels que Vinaròs es presenta com una destinació hospitalària, sostenible i responsable amb el potencial suficient per impulsar un model turístic ric, diversificat, desestacionalitzat i sòlid durant tot l’any.
Pot trobar més informació a https://issuu.com/turismovinaros/docs/pla_estrat_gic_i_de_m_rqueting_tur_stic_de_vinar_s
Data aprovació
Data publicació
Vigència
2017-2021
Dades de contacte
Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Vinaròs.
turisme@vinaros.es
964455253