Servicios
Documents relacionats
Partit Socialista PSPV-PSOE
7
#DF0101
Partit Popular
6
#0080FF
Totes i Tots Som Vinaròs
3
#4A235A
Partit Vinaròs Independent
2
#FF8000
Regidor no adscrit
1
#004411
Ciudadanos
1
#ff6600
Compromís
1
#FF5733

Corporació municipal

Partit Socialista PSPV-PSOE

Alcalde president
Regidor de Promoció de la Ciutat, Interés Turístic, Projecció Festiva i Relacions Institucionals
Regidora d'Hisenda, Indústria i Ocupació
Regidora d'Obres i Serveis
Regidor d'Urbanisme, Esports i Salut
Regidora d'Infància i Educació
Regidor de Governació i Recursos Humans

Totes i Tots Som Vinaròs

Regidora de Desenvolupament Local (Agricultura, Pesca, Comerç) i Cultura i Patrimoni
Regidor de Transició Ecològica, Govern Obert i Innovació Digital
Regidora de Política Social i Joventut

Partit Popular

Partit Vinaròs Independent

Compromís

Ciudadanos

Regidor no adscrit