Servicios
Documents relacionats

Recursos Humans

És un document en el qual es dóna resposta a preguntes freqüents sobre processos de selecció de l'Ajuntament de Vinaròs

Es publica com informació el protocol d'assetjament laboral i violència en el treball de l'Ajuntament de Vinaròs

Es publica un breu resum sobre el protocol d'assetjament sexual i per raó de sexe

Es publica íntegrament el protocol d'assetjament sexual i per raó de sexe

Es tracta d'un document que pretén facilitar als aspirants la presentació de sol·licituds d'admissió a proves selectives per mitjans electrònics. 

Per Decret núm. 1230/2021, de data 28 d'abril de 2021, rectificat per Decret núm. 1286, de 30 d'abril de 2021, s'aprova l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'any 2021, derivada de la taxa de reposició ordinària, la qual se va publicar en el BOP núm. 58 de 15 de maig de 2021.

Per Decret de l'Alcaldia núm. 1114 de 26 de maig de 2020, s'aprova l'oferta pública d'ocupació 2020, la qual es va publicar en el BOP núm. 69 de 09/06/2020

Per Decret de l'Alcaldia núm. 3344 de 26/12/2019, s'aprova l'oferta pública d'ocupació 2019, la qual es va publicar en BOP núm. 162 de 31/12/2019

Per Decret de l'Alcaldia núm. 2739, s'aprova l'oferta pública d'ocupació 2018, la qual es va publicar en el BOP núm. 153 de 22/12/2018, rectificada en BOP núm. 2 de 05/01/2019

Per Decret d'Alcaldia núm. 3291/2019, de 18/12/2019, s'han aprovat les bases generals indicades, les quals s'han publicat en el BOP núm. 8 de 18/01/2020 i extracte DOGV núm. 8732 de 04/02/2020.